Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

Sayın Müşterilerimiz, Üyelerimiz, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz ve Ziyaretçilerimiz; LANDMARK INTERNATIONAL TEKSTİL TİC. A.Ş. (“LANDMARK” veya “Şirket” ) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşbu politika ile, Şirket’in “şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Şirket tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

LANDMARK ile aranızdaki mal/hizmet alışverişi, üyelik sözleşmesi akdedilmesi, iş yerlerimizi ziyaretleriniz yahut bir başka şekilde hukuki veya ticari bir ilişkiye girmenize bağlı olarak aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenebilmektedir.

 1. a.     Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri.
 2. b.     İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresinizden ibaret iletişim bilgileriniz. 
 3. c.     Görsel ve İşitsel Bilgiler: LANDMARK fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntü ile kişilerin çağrı merkezi aramalarında kayıt altına alınan seslerine ilişkin verilerdir.
 4. d.     Satın Alınan Ürün ve Ödeme  Bilgisi: LANDMARK web sitesinden veya mağazalarından yapılan alışverişler kapsamında satın alınan ürünlere dair bilgiler.
 5. e.     Alışveriş Alışkanlığı: LANDMARK web sitelerindeki gezintiler üzerinden kişinin zevk, beğeni ve tercihlerine dair sonuçların çerezler vasıtasıyla elde edilmiş sonuçlarına ilişkin veriler
 6. f.      Sözleşme Bilgileri: LANDMARK’ın hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi şirket bilgisi ve taşınan mal gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1

Müşteri

LANDMARK’ın sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

2

Potansiyel Müşteri

LANDMARK’ın sunduğu hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan web sitesinden veya diğer kanallarla hizmetlerden yararlanma iradesini ortaya koyan, teklif talep eden gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

3

Ziyaretçi

Şirkete ait tüm iş yerlerini ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

4

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile LANDMARK çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

5

İş ortakları/Tedarikçiler ve bunların çalışanları

LANDMARK’ın, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda, LANDMARK’ın talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanlarını ifade etmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ GEREKÇE İLE TOPLUYORUZ?

Fiziksel ortamda;

Kişisel verileriniz; LANDMARK’a ait mağazalardan (Sole Sisters) yaptığınız alışverişler, mağazalarda ve etkinliklerde doldurduğunuz formlar, mağaza ziyaretleriniz, imzaladığınız sözleşmeler kapsamında doğrudan sizlerden  toplanmaktadır.

Elektronik Ortamda;

LANDMARK’a ait web sitesinden yaptığınız alışverişler, doldurduğunuz üyelik formları, web sitesinden, telefonla veya e-mail üzerinden paylaştığınız talep ve şikayetler, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarınız vasıtasıyla elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır.  

Her iki ortamdan toplanan kişisel verileriniz LANDMARK veri tabanına kaydedilmekte ve otomatik olan ve/veya olmayan yollarla işlenebilmektedir.

LANDMARK ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında (ürün veya hizmet alışverişi, üyelik sözleşmesi, iş yeri ziyaretleri), aşağıdaki belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesi uyarınca; sözleşmenin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve haklarınızı gözetmek ve zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile kimlik bilgileriniz ve güvenlik kamerası ile görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.

LANDMARK’dan mal veya hizmet almamanız, aramızda herhangi bir hukuki veya ticari ilişki kurulmaması durumlarında ise yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Kanunun 5 maddesi 1. Fıkrası uyarınca AÇIK RIZANIZA istinaden işleyebiliyoruz. Açık rızanız ise mağazamızda basılı formlar ile ıslak imzanız karşılığında veya SMS ile sizlere gönderilen aydınlatma metnini uygun bulmanız durumunda yine sizin için üretilmiş ŞİFRE’yi LANDMARK personeline iletmeniz suretiyle alınabileceği gibi web sitesindeki üyelik ve alışveriş alanlarında yer alan izin/onay kutucuklarını işaretlemeniz ve “gönder” tuşuna basmanız durumunda da alınmış olacaktır. İzinleri dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

  Müşteriler için;

- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

- Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

- Ticari /Sözleşmesel ilişki kapsamında işlem ve faaliyetleri yürütmek ve mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek

- Talep / Şikayetlerin Takibi

- Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

- Hukuki süreçlerin yürütülmesi

- Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri

- Ticari elektronik ileti gönderimi

- Üyelik sözleşmelerinin kurulması

- Bilgi Güvenliği

  Potansiyel Müşteriler için;

Web sitemizi ve mağazalarımızı ziyaretleriniz, doldurduğunuz formlar, e-bülten üyeliğiniz, sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, çağrı merkezimize ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; şirketimizin ürün ve hizmetlerinden haberdar olmanız ve sizlere özel bir takım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Şayet Landmark’a iletmiş olduğunuz bir  talep veya şikayet söz konusu ise bu durumda bu talep ve şikayetin yönetilebilmesi için kimlik ve iletişim bilginiz kanunun 5/2 maddesi uyarınca sınırlı bir süre için işlenmektedir.

  Tedarikçi/İş Ortakları için;

Şirketimiz ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi

- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

- Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi

- Şirket İç Operasyonlarının yürütülmesi

- Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi

- Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması

- Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi

- İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; veri tabanlarımızın ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması

  Ziyaretçiler İçin;

Şirketimizi, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, şirketimizin ve sizlerin güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ve ziyaretçi kayıt defterleri ile kimlik ve görsel verileriniz, işyerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunulan internet erişimi kapsamında elde edilen kimlik ve iletişim verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

- Denetim ve Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

- Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

- Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

- İnternet Erişimi Sağlanması ve Erişim Güvenliğinin Temini

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

LANDMARK kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

- Sizlere sunulan hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza,

- Hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,

- Web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın yönetimi için hizmet aldığımız reklam ajanslarına,

- Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,

- Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM

LANDMARK, veri sahibi ilgili kişilere iletişim verilerini kullanmak suretiyle, reklam, kampanya duyuru, tanıtım gibi ticari amaçlarla elektronik ticari ileti (SMS, E MAİL vs) gönderebilmek amacıyla da kimlik ve iletişim verisi işleyerek ve bu kişilerle iletişime geçebilir. LANDMARK bu faaliyet için ilgili kişilerden elektronik iletişim izni almakta ve bu izin kapsamında anılan faaliyeti yürütmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

- Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme1,

- 5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirket tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda Şirket tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Şirket, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri koruma ve imha politikasına, mevzuata ve Kurum tarafından yayımlanan rehbere  uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

LANDMARK kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir.Aynı zamanda LANDMARK kişisel veri envanterinde her bir süreç ve kişisel veri türü için imha süreleri net bir biçimde belirlenmiştir. 6 ayda bir yapılan periyodik veri imha işleminde envanterde belirlenen saklama süreleri esas alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

LANDMARK ; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

LANDMARK, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

TEKNİK TEDBİRLER

LANDMARK tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

- LANDMARK bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

- Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

- Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.

- Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

- LANDMARK bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

- Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.

- LANDMARK içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

- Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

- Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.

- Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dâhil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

 

İDARİ TEDBİRLER

LANDMARK tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:

- LANDMARK çalışanları, bayi ve yetkili servis çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

- LANDMARK’ın yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.

- LANDMARK bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, LANDMARK tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

- LANDMARK bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

- LANDMARK ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

- LANDMARK bünyesindeki her bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme süreçleri dikkate alınarak hukuki uyum, şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri uygulanmaktadır.

 

LANDMARK aşağıdaki durumlarda gizlilik etki analizi değerlendirmesi yapmaktadır:

- Kişisel veri içeren yeni projelerde

- Kişisel veri aktarılan tedarikçi seçiminden önce

- Pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılacak aktiviteler öncesinde

- Yukarıda belirtilen faaliyetlerdeki herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda

 

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi LANDMARK’ın internet sitesinde yer alan BAŞVURU FORMU'nu doldurarak kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte LANDMARK’ın Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sok. No:5/A Sun Plaza Kat:16 34398 Sarıyer-Istanbul adresine ıslak imzalı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta kanalıyla veya bir kopyasını güvenli elektronik imzalı olarak [email protected] adresi vasıtasıyla LANDMARK’a iletebilirsiniz.

Veri sahiplerinin (İlgili kişilerin) kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, Şirket veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

Şirket, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca İlgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Landmark tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

 

 

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

LANDMARK tarafından düzenlenen bu Politika 30-07-2020 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Politika, LANDMARK’ın internet sitesinde (www.solesisters.com.tr) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

LANDMARK INTERNATIONAL TEKSTİL TİC. A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Adres: MASLAK MAH. DEREBOYU CAD. BİLİM SOK. NO:5/A SUN PLAZA KAT:16 34398 SARIYER-İSTANBUL

Mersis No: 0721004938700012

Web Adresi: www.solesisters.com.tr   

Telefon: +90 212 403 5700